Prace remontowe przy budynku 3-go Maja w Hrubieszowie postępują

Prace remontowe przy budynku 3-go Maja w Hrubieszowie postępują. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Prace remontowe prowadzone są pod nadzorem konserwatora, z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku.

Obecnie Urząd Konserwatorski wstrzymał prace ziemne na terenie inwestycji i zalecił wykonanie ratowniczych badań archeologicznych. Wiąże się to z odkryciem podczas wykonywania robót ziemnych historycznych reliktów architektonicznych w postaci piwnic. Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych będzie miało na celu odsłonięcie i zadokumentowanie oraz merytoryczna ocena piwnic.

Zdjęcia z postępu prac remontowych.

Prace remontowe przy budynku 3-go Maja w Hrubieszowie postępują.

 Prace remontowe przy budynku 3-go Maja w Hrubieszowie postępują. Obecnie trwają prace na elewacji, prace związane z instalacją sanitarną i siecią elektryczną. Na ukończeniu są prace związane z pokryciem dachowym. Została wymieniona stolarka okienna.

 

Prace remontowe prowadzone są pod nadzorem konserwatora, z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku.

W budynku powstanie Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa. Centrum będzie mieściło Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Wolontariatu, Uniwersytet III Wieku oraz Centrum Partnerstwa Publiczno – Społecznego. Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa w dalszym ciągu siedzibą Fundacji Du Chateau.

Opracowano dokumentację aranżacji wnętrz i wyposażenia wraz ze specyfikacją techniczną dla pomieszczeń służących Hrubieszowskiemu Centrum Dziedzictwa. Aranżację wnętrz i wyposażenia wykonała firma P&A Projekt s.c. z Kielc.

 

Pierwotna umowa z firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o S.K.A zakładała zakończenie prac na listopad 2020 r., ale obecnie w trakcie uzgadniania jest nowy termin sfinalizowania inwestycji. Jej wartość wynosi ponad 12 milionów złotych.

 

 

Poniżej wizualizacje jak mają wyglądać wnętrza budynku dawnego Syndykatu Rolniczego.

Wizytacja na placu budowy Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa

W dniu 05.06.2020 r. odbyła się wizytacja na placu budowy Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa którego remont realizowany jest w ramach projektu pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Postęp prac na placu budowy wizytowali ze strony Gminy Miejskiej Hrubieszów m.in.: Pan Paweł Wojciechowski Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszów, Pan Przemysław Podskarbi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz zespół Inspektorów Nadzoru. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony harmonogram prac. Obecnie trwają prace nad wykonaniem pokrycia dachowego, usuwaniem polepy, remontem ścian i słupów wewnątrz budynku.

Aktualne prace remontowe

W chwili obecnej na budowie prowadzone są prace związane z wymianą dachu: rozpoczął się demontaż istniejącego okrycia z blachy.
Dodatkowo rozpoczęło się skuwanie tynków na zewnątrz budynku.
Wewnątrz budynku dobiegają końca prace związane ze skuwaniem tynków, oraz usuwaniem warstw podłogowych.
Ukończony jest demontaż ścianek działowych, które były przeznaczone do rozbiórki według projektu.

Trwają prace remontowe na zabytkowym budynku przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie

W dniu 19 listopada 2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót budowlanych spółce pod firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. w związku z realizacja inwestycji „Remont i adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie w ramach projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”. Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.03.00-06-001/17, umowa nr RPLU.13.03.00-06-0044/17-00.

Planowany zakres robót wynika bezpośrednio z wielobranżowego projektu budowlanego i obejmuje:

  • kompleksowy remont wewnętrzny i zewnętrzny, przebudowa, wzmocnienie lub wymiana elementów konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek, wykonanie elewacji, odtworzenie wszystkich charakterystycznych detali elewacji i wnętrza budynku, remont klatek schodowych, projekt barierek schodowych, projekt zabezpieczenia p. wilgociowego, izolacji p. wilgociowych ścian zewnętrznych, wykonanie windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej, parkingów, urządzenie zieleni, alejek i oświetlenia, rozbiórka niepotrzebnych obiektów.
  • wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, instalację ciepłej wody, c. o, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze do istniejącej miejskiej sieci grzewczej, elektryczne, teletechniczne, ewentualnie w razie potrzeby likwidacja kolizji przyłączy z istniejącym uzbrojeniem terenu.
  • wykonanie instalacji teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego, instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odgromowej.
  • obsługę geodezyjną i wykonanie Programu Prac Konserwatorskich
    w uzgodnieniu z Konserwatorem.
  • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego

Obecnie trwają prace przy realizacji inwestycji. Ogrodzono plac budowy. Dokonano rozbiórek wszystkich przybudówek na zewnątrz budynku. Trwają prace skuwania tynków wewnętrznych w budynku.

Opracowano również Program Prac Konserwatorskich na podstawie, którego zostaną wykonane prace wystroju elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji frontowej i rekonstrukcją brakujących fragmentów attyki, a także wystrój Sali głównej i częściowo elementy wyposażenia w tym balustrada głównej klatki schodowej, wytypowane drzwi, kraty okienne z parteru oraz część posadzki ceramicznej. Założenia przewidują przywrócenie w pełni walorów architektonicznych budynku, z zachowaniem elementów wystroju i wyposażenia wnętrz.

Termin zakończenia robót budowlanych to listopad 2020 r.

Informacja o zamknięciu drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja 10

Ze względu na bezpieczeństwo pieszych, a także po uwzględnieniu wniosku wykonawcy robót budowlanych, z dniem 16 grudnia 2019 r. droga wewnętrzna przy ul. 3 Maja 10 zostaje całkowicie zamknięta dla ruchu pieszych i pojazdów do zakończenia prac budowlanych, tj. do listopada 2020 r.

Ogłoszenie o współpracy z firmami budowlanymi

Zdjęcie zabytkowego budynku

W związku z realizacją zadania jako generalny wykonawca projektu „REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 3-GO MAJA 10 W HRUBIESZOWIE W RAMACH PROJEKTU „HRUBIESZOWSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA SZANSĄ NA OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W OBSZARZE REWITALIZACJI” FIRMA FURMANEK RENEWAL SP. Z O.O. S.K.A nawiąże współpracę z firmami wykonawczymi budowlanymi, z firmami z branży sanitarnej w obrębie instalacji: wod-kan, co, wentylacji i klimatyzacja oraz z firmami z branży elektrycznej zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Realizacji w/w prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych to okres od grudnia 2019 r. do października 2020 r.

Zainteresowane podjęciem współpracy firmy prosimy o kontakt tel. w godzinach 7-15 pod numerem telefonu: 601 303 528 Agnieszka Borek lub e-mail: ofertowanie@furmenek.pl

Podpisanie umowy na remont zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja

5 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów została podpisana umowa na remont budynku przy ul. 3-go Maja- siedziby Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau.  Umowę podpisała Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska i przedstawiciele wykonawcy – firmy Furmanek Renewal Sp. z o. o. S.K.A. w obecności pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Hrubieszów. Remont i adaptacja budynku wyniesie 11 777 000 zł  (kwota dofinansowania to 7 293 000 zł).  Powstanie tu Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa – miejsce dla wszystkich mieszkańców, nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. W dalszym ciągu będzie tu również siedziba Fundacji Du Chateau.

Termin zakończenia prac: do 25 listopada 2020 r.

Czytaj dalej
URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 68196 osób.