Wizytacja na placu budowy Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa

W dniu 05.06.2020 r. odbyła się wizytacja na placu budowy Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa którego remont realizowany jest w ramach projektu pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Postęp prac na placu budowy wizytowali ze strony Gminy Miejskiej Hrubieszów m.in.: Pan Paweł Wojciechowski Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszów, Pan Przemysław Podskarbi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz zespół Inspektorów Nadzoru. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony harmonogram prac. Obecnie trwają prace nad wykonaniem pokrycia dachowego, usuwaniem polepy, remontem ścian i słupów wewnątrz budynku.

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 68194 osób.