Rekrutacja na szkolenia „Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów”. Planowany termin szkolenia: 10-11 i  17-18 grudnia br.

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 09.12.2022 r.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku od 12 do 20 lat, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

Planowana liczba uczestników szkoleń – 10 uczestników.

Korzyści dla uczestnika:

 • zapoznasz się z etapami funkcjonowania zespołu, poznasz elementy procesu grupowego,
 • poznasz jak zbudować efektywny zespół angażując członków zgodnie z ich naturalnymi rolami grupowymi,
 • zdiagnozujesz swój styl komunikowania się i poznasz zasady efektywnej komunikacji,
 • poznasz style przywództwa i liderskie,
 • będziesz potrafił zaplanować i zrealizować różnego typu przedsięwzięcia w społeczności lokalnej.

Koszty uczestnictwa w szkol pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl, ewa.biel@inventum-global.pl.

Deklarację członkowską można pobrać poniżej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Rekrutacja na kurs komputerowy

Zapraszamy do udziału w kursie komputerowym. Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

Planowany termin szkoleń: 9-11 i 17 grudnia br.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia br.

Limit miejsc wynosi 30 osób.

Podczas zajęć uczestnik pozna podstawy obsługi komputera, nauczy się korzystać z poczty elektronicznej, serwisów informacyjnych, bankowości elektroniczna, ePUAP.

Koszty uczestnictwa w kursie pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji wizytach studyjnych można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Rekrutacja na wizyty studyjne

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych do Rzeszowa i Krakowa organizowanych w ramach projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji”.

Planowany termin wyjazdów: 6-7 grudnia br. do Rzeszowa, 12-13 grudnia br. do Krakowa.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br. na wyjazd do Rzeszowa i do 11 grudnia br. na wyjazd do Krakowa.

Limit miejsc wynosi 25 osób na każdy z wyjazdów.

Celem wizyt jest wymiana doświadczeń z innymi seniorami angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych oraz poznanie dobrych praktyk, ale także zwrócenie uwagi na poziom aktywności i potrzebę wspierania stale poszerzającej się grupy seniorów.

Koszty uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji”  współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji wizytach studyjnych można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej,  natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Spotkanie organizacyjne Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 5 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00.

Na spotkaniu podamy informacje o rekrutacji na najbliższe zajęcia, szkolenia, warsztaty i wyjazdy.

Dla seniorów zostały zaplanowane następujące zajęcia/szkolenia/wyjazdy:

 • wykłady w ramach „Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”- 4 „zjazdy” w dniach 13-16 grudnia br.,
 • kurs komputerowy dla seniorów – 8 godzin lekcyjnych w dniach 9-11 i 17 grudnia br.,
 • 2 wizyty studyjne do prężnie działających Uniwersytetów III Wieku i ośrodków seniorskich – w dniach 6-7 i 12-13 grudnia br.

Planowana liczba uczestników:

 • wykłady i warsztaty w ramach „Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 20 osób,
 • kurs komputerowy – 30 osób,
 • wizyty studyjne – 50 osób.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby które spełnią łącznie poniższe wymagania:

 • zamieszkują na terenie Miasta Hrubieszów,
 • mają co najmniej 60 lat.

Więcej informacji o spotkaniu, ale również o prowadzonej działalności i możliwościach przystąpienia do HUTW, udziale w szkoleniach można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Deklarację członkowską można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej (poniżej), natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 63586 osób.