Trwają prace remontowe na zabytkowym budynku przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie

W dniu 19 listopada 2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót budowlanych spółce pod firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. w związku z realizacja inwestycji „Remont i adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie w ramach projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”. Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.03.00-06-001/17, umowa nr RPLU.13.03.00-06-0044/17-00.

Planowany zakres robót wynika bezpośrednio z wielobranżowego projektu budowlanego i obejmuje:

  • kompleksowy remont wewnętrzny i zewnętrzny, przebudowa, wzmocnienie lub wymiana elementów konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek, wykonanie elewacji, odtworzenie wszystkich charakterystycznych detali elewacji i wnętrza budynku, remont klatek schodowych, projekt barierek schodowych, projekt zabezpieczenia p. wilgociowego, izolacji p. wilgociowych ścian zewnętrznych, wykonanie windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej, parkingów, urządzenie zieleni, alejek i oświetlenia, rozbiórka niepotrzebnych obiektów.
  • wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, instalację ciepłej wody, c. o, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze do istniejącej miejskiej sieci grzewczej, elektryczne, teletechniczne, ewentualnie w razie potrzeby likwidacja kolizji przyłączy z istniejącym uzbrojeniem terenu.
  • wykonanie instalacji teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego, instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odgromowej.
  • obsługę geodezyjną i wykonanie Programu Prac Konserwatorskich
    w uzgodnieniu z Konserwatorem.
  • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego

Obecnie trwają prace przy realizacji inwestycji. Ogrodzono plac budowy. Dokonano rozbiórek wszystkich przybudówek na zewnątrz budynku. Trwają prace skuwania tynków wewnętrznych w budynku.

Opracowano również Program Prac Konserwatorskich na podstawie, którego zostaną wykonane prace wystroju elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji frontowej i rekonstrukcją brakujących fragmentów attyki, a także wystrój Sali głównej i częściowo elementy wyposażenia w tym balustrada głównej klatki schodowej, wytypowane drzwi, kraty okienne z parteru oraz część posadzki ceramicznej. Założenia przewidują przywrócenie w pełni walorów architektonicznych budynku, z zachowaniem elementów wystroju i wyposażenia wnętrz.

Termin zakończenia robót budowlanych to listopad 2020 r.

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 68182 osób.