Rekrutacja na szkolenia „Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów”. Planowany termin szkolenia: 10-11 i  17-18 grudnia br.

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 09.12.2022 r.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku od 12 do 20 lat, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

Planowana liczba uczestników szkoleń – 10 uczestników.

Korzyści dla uczestnika:

 • zapoznasz się z etapami funkcjonowania zespołu, poznasz elementy procesu grupowego,
 • poznasz jak zbudować efektywny zespół angażując członków zgodnie z ich naturalnymi rolami grupowymi,
 • zdiagnozujesz swój styl komunikowania się i poznasz zasady efektywnej komunikacji,
 • poznasz style przywództwa i liderskie,
 • będziesz potrafił zaplanować i zrealizować różnego typu przedsięwzięcia w społeczności lokalnej.

Koszty uczestnictwa w szkol pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl, ewa.biel@inventum-global.pl.

Deklarację członkowską można pobrać poniżej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Rekrutacja na kurs komputerowy

Zapraszamy do udziału w kursie komputerowym. Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

Planowany termin szkoleń: 9-11 i 17 grudnia br.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia br.

Limit miejsc wynosi 30 osób.

Podczas zajęć uczestnik pozna podstawy obsługi komputera, nauczy się korzystać z poczty elektronicznej, serwisów informacyjnych, bankowości elektroniczna, ePUAP.

Koszty uczestnictwa w kursie pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji wizytach studyjnych można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Rekrutacja na wizyty studyjne

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych do Rzeszowa i Krakowa organizowanych w ramach projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji”.

Planowany termin wyjazdów: 6-7 grudnia br. do Rzeszowa, 12-13 grudnia br. do Krakowa.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br. na wyjazd do Rzeszowa i do 11 grudnia br. na wyjazd do Krakowa.

Limit miejsc wynosi 25 osób na każdy z wyjazdów.

Celem wizyt jest wymiana doświadczeń z innymi seniorami angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych oraz poznanie dobrych praktyk, ale także zwrócenie uwagi na poziom aktywności i potrzebę wspierania stale poszerzającej się grupy seniorów.

Koszty uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pokrywane są w ramach realizacji projektu ”Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji”  współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji wizytach studyjnych można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej,  natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Spotkanie organizacyjne Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 5 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00.

Na spotkaniu podamy informacje o rekrutacji na najbliższe zajęcia, szkolenia, warsztaty i wyjazdy.

Dla seniorów zostały zaplanowane następujące zajęcia/szkolenia/wyjazdy:

 • wykłady w ramach „Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”- 4 „zjazdy” w dniach 13-16 grudnia br.,
 • kurs komputerowy dla seniorów – 8 godzin lekcyjnych w dniach 9-11 i 17 grudnia br.,
 • 2 wizyty studyjne do prężnie działających Uniwersytetów III Wieku i ośrodków seniorskich – w dniach 6-7 i 12-13 grudnia br.

Planowana liczba uczestników:

 • wykłady i warsztaty w ramach „Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 20 osób,
 • kurs komputerowy – 30 osób,
 • wizyty studyjne – 50 osób.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby które spełnią łącznie poniższe wymagania:

 • zamieszkują na terenie Miasta Hrubieszów,
 • mają co najmniej 60 lat.

Więcej informacji o spotkaniu, ale również o prowadzonej działalności i możliwościach przystąpienia do HUTW, udziale w szkoleniach można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Deklarację członkowską można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej (poniżej), natomiast wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.

Podpisaliśmy umowy na kompleksową organizację zajęć, warsztatów, szkoleń

Podpisaliśmy umowy na kompleksową organizację zajęć, warsztatów, szkoleń w ramach projektu.

Szkolenia podzielono na 6 części:

Część 1- Powołanie i funkcjonowanie Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Część 2- Organizacja zajęć i warsztatów dla seniorów w obszarze edukacji – kurs komputerowy

Część 3 – Wizyty studyjne

Część 4 – Hrubieszowskie Centrum Wolontariatu

Część 5 – Miejsce spotkań młodych – kształcenie młodych liderów

Część 6 – Przestrzeń edukacyjno-rozwojowa dla dzieci i rodziców.

Wykonawcą części 1 zajęć jest Firma Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 205, 70-101 Szczecin.

Firma Inventum Sp. z o.o., Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz – została wybrana na wykonawcę części 2, 3, 4 i 5 szkoleń.

Natomiast Firma Handlowo-Usługowo-Konsultingowa „Alfa” Mariusz Bęben, ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno zajmie się organizacją szkolenia w zakresie części 6.

Więcej szczegółów wkrótce.

Trwa dostawa wyposażenia do budynku

Na podstawie umów z wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym od 12 września br. trwają dostawy niezbędnego wyposażenia do budynku. Dostawy mają zakończyć się najpóźniej 27 grudnia br.

Dostawa wyposażenia drobnego oraz gier edukacyjnych i zabawek realizowana przez firmę Vis Idea Małgorzata Błazucka z Bydgoszczy została już zakończona.

Aktualnie trwa dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD, RTV
oraz innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowana przez firmę ALDUO spółka z o.o. z Krakowa oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania realizowana przez InfoSoftware Polska sp. z o.o. ze Szczepańcowej.

Zakończenie robót budowlanych

W dniu 12.09.2022 r. odebrane zostały roboty budowlane wykonane w ramach projektu. Głównym wykonawcą robót była Firma RENEWAL ART z Daleszyc.

Budynek dawnego Syndykatu Rolniczego (wpisany w rejestr zabytków pod nr A/1297) powstał w 1920 r. przeznaczony na siedzibę dla Syndykatu Rolniczego. Przez dwa lata mieszkał tu mjr. Henryk Dobrzański „Hubal”. Po wojnie  był użytkowany przez Związek Gminnych Spółdzielni, od 1995 r. stanowił własność Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej, natomiast w 2018 r. został przekazany Gminie Miejskiej Hrubieszów, która pozyskała fundusze na jego remont.

Budynek został gruntownie wyremontowany i otrzyma nową funkcję – mieścić się w nim będzie Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, a także część konferencyjno-szkoleniowa, punkt ds. rewitalizacji,  punkt informacji turystycznej.

Wnętrze budynku wymagało wielu prac remontowych, które miały na celu dostosowanie przestrzeni do nowej funkcji, jaką będzie pełnić. Rozebrano część istniejących ścianek działowych i wykonano wiele nowych. Wymienione na nowe zostały również posadzki, parapety oraz stolarka drzwiowa w całym budynku. Instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku również wymagały całkowitej naprawy.

Budynek z zewnątrz wymagał szeregu prac remontowo-konserwatorskich. Wyremontowana została elewacja i odtworzone charakterystyczne detale obiektu. Wykonano izolację fundamentów całego budynku. Uzupełniono wszelkie ubytki w murach, wykonano prace związane z obróbką blacharską.  Wymieniono też całość pokrycia dachowego.

Teren wokół budynku został wykonany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wyremontowano nawierzchnię drogi dojazdowej, parkingu wewnętrznego, wykonano ogrodzenie działki, plac zabaw.

Prace remontowe postępują

Na naszych oczach dokonuje się przemiana budynku dawnego Syndykatu. Elewacja na zabytkowym budynku odzyskała swój dawny blask. Wewnątrz budynku prace zbliżają się ku końcowi. Odrestaurowano schody (poniżej zamieszczamy zdjęcia schodów przed i po odrestaurowaniu), w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych ukończono biały montaż. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przebiegu prac.

Postępy w pracach remontowych

Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na układaniu płytek, montażu ścianek szklanych i aluminiowych, jednocześnie trwają prace polegających na zabudowach g-k sufitów pionów i pracach na elewacji, (zdjęcia poniżej).

W dniu 18.06.2021 r. odbył się odbiór częściowy robót za okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021r. Prace zostały oszacowane na łączną kwotę 1 481 488,78 zł.

Prace remontowe przy budynku 3-go Maja w Hrubieszowie postępują.

Obecnie trwają prace polegające na pracach: tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych, instalacjach: elektrycznej zewnętrznej, sanitarnej (wodociągowej, kanalizacyjnej), wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Rozpoczęto prace wylewania warstw posadzkowych. Trwają obecnie archeologiczne badania ratownicze (zdjęcia poniżej)

Zakończono prace związane z pokryciem dachowym.

Prace remontowe prowadzone są pod nadzorem konserwatora, z zachowaniem zabytkowego charakteru budynku.

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
wtorek: 8:00 - 15:00
KONTAKT
+48 84 696 23 80
+48 84 696 23 82
+48 84 696 23 46

FAX: +48 84 696 23 80 wew. 30
Email: um@miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Konto bankowe:
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Małgorzata Grela,
iod@miasto.hrubieszow.pl
Numer REGON:
Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074

Numer NIP:
Gmina Miejska: 919-10-59-278
Urząd Miasta: 919-18-25-904

Licznik odwiedzin:
Odwiedziło nas: 68207 osób.